Activity Gallery

<< ย้อนกลับ

วิสซ์ดอม โซไซตี้ จัดสัมมนา Growth Mindset พัฒนากรอบความคิดลูกบ้าน

วันที่ 20 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ - วิสซ์ดอม โซไซตี้ เชิญลูกบ้านวิสซ์ดอมและเดอะ มิวซ์ ร่วมกิจกรรรมพัฒนากรอบความคิดให้เติบโตด้วยหัวข้อสัมมนา "Growth Mindset" เครื่องมือในการช่วยค้นหาว่า "ปิดตาย" หรือ "เปิดกว้าง" กรอบความคิดแบบไหนคือตัวคุณ ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ จากสถาบัน South East Asia Center หรือ SEAC โดยได้รับความสนใจจากลูกบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ แมริออท เอ็กเซ็กคูทีฟ สุขุมวิท พาร์ค (สุขุมวิท 24)