Disclaimer

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561 โดยภาพและบรรยากาศทั้งหมด เป็นเพียงแนวความคิดและใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พื้นที่และขนาดที่ปรากฏเป็นเพียงค่าประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับการก่อสร้างจริง

Great Good Living

  • คอนโดมิเนียมHigh-Rise จำนวน 3 อาคาร ที่ทุกยูนิตจะมีความพิเศษด้วย "Smart Home Automation System" เทคโนโลยีอันทันสมัยและชาญฉลาดที่ทำให้ผู้พักอาศัยสามารถควบคุมและสั่งการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านแม้อยู่นอกบ้าน
  • พื้นที่สีเขียวบนดินทั้งหมด 5 ไร่ในพื้นที่สำหรับการพักอาศัย
  • "วิสซ์ดอม แทร็ก" เลนจักรยานและลู่วิ่งลอยฟ้าแบบหลายระดับภายในอาคารแห่งแรกในประเทศไทย เป็นระยะทาง 1.3 กิโลเมตรวิ่งผ่านพื้นที่ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
  • ทางเชื่อมต่อสกายวอร์คกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี