Disclaimer

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561 โดยภาพและบรรยากาศทั้งหมด เป็นเพียงแนวความคิดและใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พื้นที่และขนาดที่ปรากฏเป็นเพียงค่าประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับการก่อสร้างจริง

Great Good Socializing

  • วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน (Whizdom 101) จะเป็นสังคมดิจิตอลที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทยที่ซึ่งสำนักงาน ที่พักอาศัย ร้านค้าปลีก สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ไลฟ์สไตล์รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดจะเชื่อมกันเป็นเครือข่ายเมืองดิจิตอลแบบไร้รอยต่อด้วยฟรีWiFiที่มีความเร็วสูงสุด
  • พื้นที่ร้านค้าปลีกประมาณ 20,000 ตารางเมตรสำหรับกิจกรรมไลฟ์สไตล์และร้านอาหารมากมาย