Disclaimer

โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561 โดยภาพและบรรยากาศทั้งหมด เป็นเพียงแนวความคิดและใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พื้นที่และขนาดที่ปรากฏเป็นเพียงค่าประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับการก่อสร้างจริง

Great Good Working

  • พื้นที่ให้เช่าสำนักงานประมาณ30,000 ตารางเมตร ออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ "Innovative Office Park" ที่เปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์งานใหม่ๆที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแทนความรู้สึกของการติดอยู่ในอาคารสำนักงาน
  • พื้นที่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ (Innovation Ecosystem) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ อีกทั้งเป็นแหล่งที่ความคิดดีดีจะได้รับการต่อยอดด้วยเงินทุน ที่เรียกว่าCrowd Funding และบริการที่ปรึกษามืออาชีพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่