Menu
ความคืบหน้าโครงการ : วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (เดสติเนีย และ มายโทเปีย)​
ความคืบหน้าประจำเดือน: : Sep2022
สถานะโดยรวม 38.5 %
งานโครงสร้าง 68.7 %
งานสถาปัตยกรรม 13.0 %
งานระบบ 23.7 %
กลับหน้าหลัก