Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC เชิญผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางแก้ไขปัญหามลภาวะ PM2.5
25 March 2019
วันที่ 6 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC หน่วยงานวิจัยภายใต้ MQDC จัดสัมมนา 2 เวทีเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหามลภาวะ PM2.5 ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB)
มลภาวะ PM2.5 คือฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนในเมืองซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ PM2.5 มีความเล็กกว่าเส้นผมถึง 3% ดังนั้นจึงสามารถเข้าสู่ปอดของคนได้อย่างง่ายดาย


โดยเวทีแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันโลกร้อน มูลนิธินภามิตร (TGWA) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ RISC จัดเวทีเสวนาสาธารณะ TGWA (Thai Global Warming Academy) ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลใหม่ - มลพิษอากาศ PM2.5 ประเทศไทยเดือนมกราคม 2562"

ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย (TGWA) กล่าวว่าช่วงเวลา 19.00 ถึง 6 โมงเช้าจะมีปริมาณฝุ่นละอองมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคุณสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำถึงแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการสร้างแนวต้นไม้ลึก 10 เมตร เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละออง

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์ RISC กล่าวเสริมถึงความสำคัญของการวัดคุณภาพอากาศและมลภาวะฝุ่นละออง

"การวัดคุณภาพอากาศด้วยระดับความสูงเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างอาคารสูง รวมถึงต้องมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารด้วย"

เวทีที่สองเป็นงานเสวนาเรื่องการออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหามลภาวะ PM2.5 โดยดร. อัมรินทร์ ดรัณภพ ที่ปรึกษาบริษัทล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เน้นถึงอีกแหล่งสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองนั่นคือการกำจัดขยะโดยการนำมาเทบนพื้นหรือ Landfill ซึ่งเป็นการฝังขยะแบบไม่กลบหน้าดิน จึงทำให้เกิดฝุ่นละอองถูกพัดไปตามลม ทั้งนี้รัฐบาลจึงควรให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ใช้เกิดปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอให้เพิ่มการสร้างพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้และทางเท้าเป็น 12 เมตร (จากเดิม 6 เมตร) เพื่อรณรงค์ให้ใช้จักรยานและลดปัญหาความหนาแน่นทางจราจร

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านความยั่งยืนได้ที่ www.risc.in.th
ย้อนกลับ