REGISTER

FAQs

  OWNERSHIP

 • GENERAL FAQ
  • เชื่อในประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัยได้อย่างไร
   Royal Aspen MQDC Town Limited ภายใต้ MQDC ได้พัฒนาความร่วมมือกับ BAYCREST ผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 100 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปอย่างครบวงจรจากแคนาดา โดยครอบคลุมทั้งในด้านที่พักอาศัย ด้านการดูแลสุขภาพ (Brain Health, Aging, and Longevity) โดยได้ร่วมศึกษาและวิจัยในการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยในประเทศไทย และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากลมาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้านการออกแบบที่พักอาศัย การออกแบบศูนย์สุขภาพ การให้บริการดูแลผู้อยู่อาศัย ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ เราได้ตระหนักดีว่าประเทศไทย รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชีย กำลังเข้าสู่ Aging Society เราจึงตั้งปณิธานในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้พักอาศัยของกลุ่มนี้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พักอาศัยให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับสังคมได้อย่างสมบูรณ์ โครงการได้จัดให้มีการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) ที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมและบริการดูแลแบบเต็มรูปแบบ เช่น การดูแลในกรณีฉุกเฉิน, การดูแลสุขภาวะร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยผู้เชี่ยวชาญ, โปรแกรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เป็นต้น
  • BAYCREST คือใคร มีชื่อเสียงอย่างไร
   BAYCREST ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2461 และดำเนินการจนถึงปัจจุบัน BAYCREST เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจรจากแคนาดา โดยครอบคลุมทั้งในด้านที่พักอาศัย ด้านการดูแลสุขภาพ (Brain Health, Aging, and Longevity) ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 100 ปี เป็น 1 ในผู้นำ ระดับโลกในการดูแลผู้สูงวัย และมีการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษา ในฐานะที่เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตรอนโต BAYCREST ได้มอบประสบการณ์การดูแลผู้สูงวัย และโครงการฝึกอบรมทางการแพทย์อย่างมากมาย สำหรับนักเรียนและสถาบันวิจัยด้านประสาทวิทยาชั้นนำของโลก ด้วยการที่มีประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับอย่างยาวนานทั้งในด้านองค์ความรู้ทั้งวิชาการ และการดำเนินธุรกิจในด้านนี้ BAYCREST จึงเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ และ Long-Term Care ทั้งในแคนาดาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
  • THE ASPEN TREE มีมาตรฐานในการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยอย่างไร
   โครงการ ดิ แอสเพน ทรี ได้มีการออกแบบด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรองมาตรฐานโดย WELL Building Standard (Version 2) จาก International WELL Building Institute (IWBI) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ โดย IWBI จะพิจารณาให้ใบรับรองการออกแบบ และก่อสร้างที่พิถีพิถัน ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ แสงสว่าง น้ำ พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนั้นโครงการยังได้ออกแบบด้วยมาตรฐานของ MQDC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาวะ ที่ดีของผู้พักอาศัยในโครงการ และสังคมโดยรวม
  • โครงการ THE ASPEN TREE นำนวัตกรรมอะไรมาใช้บ้าง
   เนื่องด้วยนโยบายของทาง MQDC ที่ต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการอยู่อาศัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ MQDC จึงได้กำหนดนโยบายหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการให้มีการรับประกันใน 4 องค์ประกอบสำคัญ เป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี นั้นคือ โครงสร้าง, หลังคา, ประตหูน้าต่าง และงานระบบต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของงานระบบซึ่งจะเป็นส่วนที่มักจะเกิดปัญหามากที่สุด ซึ่งโครงการได้คิดออกแบบงานระบบต่างๆ ให้สามารถทำการซ่อมบำรุงได้สะดวกโดยไม่ต้องรบกวนความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัย และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของผู้พักอาศัยโดยผสมผสานเข้าไปเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ เช่น การออกแบบให้มีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นที่เก็บฝุ่น เชื้อโรค, หรือแม้แต่การหลีกเลี่ยงการใช้ท่อลม ซึ่งจากการวิจัยของทางโครงการพบว่ามักจะเป็นที่เก็บฝุ่นและเชื้อโรคในที่พักอาศัยได้ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยกับผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้น เช่น Smart Living Application, เทคโนโลยี Co2 Sensor ผนวกกับ Energy Recovery Ventilation (ERV) ซึ่งเป็นระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร โดยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอากาศเป็นตัวช่วยสั่งการให้มีการถ่ายอากาศเสียออก และเติมออกซิเจนเข้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยปรับคุณภาพอากาศภายในที่พักอาศัย, ระบบ Energy Measurement Unit หรือ EMU ที่รายงานค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า รายวัน รายเดือน และรายปี ให้รับรู้และสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง, Nurse Call System (อุปกรณ์แจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน), Wearable Device (อุปกรณ์สวมใส่ติดตัวที่มีฟังค์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ เช่น Fall Detection, Health Sensor (ระบบเฝ้าระวังสุขภาพส่วนบุคคล), Access Control (ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ), Sleep Quality Sensor (ระบบวัดคุณภาพการนอนหลับ), ระบบรักษาความปลอดภัย และ Tracking System, Motion Sensor (เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว) เป็นต้น
  • WELLNESS CLUBHOUSE & FACILITIES ใช้เฉพาะผู้อยู่อาศัยในTHE ASPEN TREE เท่านั้น หรือทุกโครงการใน THE FORESTIAS
   Wellness Clubhouse ภายในโครงการ The Aspen Tree จะมีพื้นที่ประมาณ 6,000 ตรม. ซึ่งประกอบไปด้วย Facilitiesและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสุขภาพและสันทนาการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ โดย Facilities ส่วนใหญ่ ภายใน Wellness Clubhouse ให้บริการเฉพาะผู้อยู่อาศัยในโครงการ The Aspen Tree ทั้งผู้พักอาศัยในส่วนของ Active Living และ Health & Brain Center ยกเว้นพื้นที่ต่อไปนี้ที่จะเปิดให้คนนอกสามารถมาใช้บริการได้ โดยจะมีมาตรการในการควบคุมความสะอาด ความปลอดภัย และ Privacy ของลูกบ้าน
   • Outdoor Swimming Pool (โดยจะเปิดให้ Resident Guests หรือสมาชิกครอบครัวซึ่งเป็นแขกของผู้อยู่อาศัย เข้าใช้ บริการได้ตามวันและเวลาที่ไม่ใช่ตารางกิจกรรม ที่จัดให้เฉพาะผู้อยู่อาศัยเท่านั้น)
   • Restaurants
   • Convenient store
   • Cafe Bakery
   • Multi - Purpose Rooms (ให้เฉพาะในกรณีที่โครงการมีการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากตารางกิจกรรมที่จัดให้ เฉพาะผุ้อยู่อาศัย ซึ่งจะเปิดให้คนนอกสามารถมาเข้าร่วมได้)
  • โครงการมีระบบรักษารักษาความปลอดภัยอย่างไร
   สำหรับด้านความปลอดภัย โครงการได้ติดตั้งระบบวงจรปิดครอบคลุมทั่วทุกจุดในโครงการ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมี 24/7 Emergency Response ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, นอกจากนั้นเรายังมีบริการเฮลิแพดบนดาดฟ้าของอาคาร Health & Brain Center สำหรับเฮลิคอปเตอร์ลงจอดรับผู้ป่วยฉุกเฉินอีกด้วย
  • คุณสมบัติของผู้พักอยู่อาศัย
   โดยผู้พักอาศัยเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือชาวต่างชาติ เป็นโสดหรือสมรสที่ไม่มีลูก หรือมีลูก แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน รวมถึงท่านที่เตรียมตัวเกษียณอายุหรือเกษียณแล้ว ที่กำลังมองหาที่พักอาศัยที่มีไลฟ์สไตล์ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สมวัย มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหมดกังวลเรื่องความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานในการดูแล และห้อมล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี
  • ผู้ซื้อจะมีความมั่นใจอย่างไรว่า การดำเนินกิจการจะมีคงมาตรฐานที่ดีตลอดไป
   เนื่องจากเป็นโครงการที่จะบริหารงานและดำเนินการโดย Royal Aspen MQDC Town Limited ภายใต้ MQDC ซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบ การยกเลิกในการดำเนินการกลางคันย่อมขัดกับเจตนารมณ์ของบริษัท ที่ตั้งไว้
  • THE ASPEN TREE มีนิติบุคคลหรือไม่
   ไม่มีนิติบุคคล เพราะโครงการต้องการคงมาตรฐานความเป็นอยู่และการบริการให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยบริษัท MQDC จะเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารโครงการเอง โดยมีพันธมิตร Baycrest ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกมาช่วยบริหารการบริการแก่ลูกค้า
 • FINANCIAL ISSUE
  • โครงการมีโปรแกรมค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
   ค่าใช้จ่ายเมื่อพักที่ Independent Living ( Active Living Residences และ Sky Villa Residences):
   (1)Lifetime Leasehold (ค่าเช่าระยะยาวตลอดชีวิต) โดยมี Partial Refund คือ ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเงินค่าเช่าระยะยาว คืนบางส่วน ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่พักอาศัย เมื่อย้ายออกจากโครงการก่อน 30 ปี
   (2)Lifetime Service (ค่าบริการตลอดชีวิต) เป็นการชำระครั้งเดียวและผู้อยู่อาศัยจะได้รับเงินค่าบริการคืนบางส่วน ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่พักอาศัย เมื่อย้ายออกจากโครงการก่อน 30 ปี
   ***Lifetime Leasehold คือ ค่าเช่าระยะยาวตลอดชีวิต เป็นการทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาสามสิบปี และเมื่อผู้พัก อาศัยอยู่ครบสัญญาและอยู่ต่อไป จะมีการทำเป็นสัญญาเช่าต่อทุกๆ 3 ปี ไม่มีสิ้นสุด จนกว่าผู้พักอาศัยจะย้าย ออกไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้พักอาศัยไม่ต้องชำระค่าเช่า, ค่าส่วนกลางเพิ่มเติมอีก

   ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบริการที่นอกเหนือจากบริการทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารมื้ออื่นๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้อาศัย

   หากลูกบ้านต้องการใช้บริการ Health & Brain Center สามารถใช้ร่วมกับวงเงินประกันสุขภาพที่ทางโครงการให้ได้
   ค่าใช้จ่ายสำหรับ Health & Brain Center จะมีดังนี้
   (1) ค่าใช้จ่ายตามจริงเมื่อพบแพทย์ ที่ Geriatric clinics ที่ชั้น 1
   (2) ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน รายปี สำหรับการสมัคร Adult Day Care Package ที่ชั้น 1
   (3) ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน สำหรับการเข้าพักที่ Short-Term Rehab ที่ชั้น 2
   (4) ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือน รายปี สำหรับการเข้าพักที่ Long-Term Care ที่ชั้น 3-6
   ** โดยค่าใช้จ่ายบางส่วนจะสามารถใช้ร่วมกับวงเงินประกันสุขภาพในการเข้าใช้บริการได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของบริษัทประกัน
  • การเช่าแบบตลอดชีวิตต่างกับการเช่าแบบทั่วไปอย่างไร มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้อยู่อาศัยอย่างไร
   การเช่าแบบตลอดชีวิตที่ The Aspen Tree จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มเติมอีก ผู้พักอาศัยชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า และเมื่ออยู่ครบ 30 ปีแรก ผู้พักอาศัยสามารถอยู่ต่อไปได้ตลอดชีวิต โดยจะมีการทำสัญญาเช่าทุก ๆ 3 ปีโดยผู้พักอาศัยไม่ต้องชำระเงินใด ๆ ในการต่อสัญญาเช่า และหากผู้พักอยู่อาศัยต้องย้ายออกไปอยู่ในส่วนอื่นที่มีคนดูแลพิเศษหรือย้ายออกจากโครงการ The Aspen Tree ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พักอาศัยในโครงการ
 • INSURANCE BY MTL
MQDC
Confirmation