Magnolia Quality Development Corporation Limited
brandmagnolias_resize.jpg
02_1.png
โครงการที่อยู่อาศัยจากแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น พิถีพิถันทุกรายละเอียดของการออกแบบ เราใส่ใจคุณภาพชีวิต และความสุขของผู้อยู่อาศัยในทุกช่วงอายุ เพราะความต้องการของคนแต่ละวัยย่อมแตกต่างกันการออกแบบรวมถึงการเลือกใช้วัสดุต้องมีคุณภาพที่ดีไม่ก่อมลพิษเอื้อประโยชน์ และสะดวกต่อการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในบ้าน
โครงการทั้งหมด
510x2x1_1.jpg
03.png
วิสซ์ดอม คอนโดมีเนียมคุณภาพจากแมกโนเลียฯ ที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้กับ Whizdom Society ที่เปลี่ยนมุมมองชีวิต พร้อมต่อยอดความคิดและใช้ชีวิตในแบบของคุณสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่ากับนวัตกรรมใหม่ของการอยู่อาศัยในแนวคิดรักษ์โลก ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรแก่ผู้พักอาศัย และสิ่งแวดล้อม
โครงการทั้งหมด
theforestias_brand.jpg
theforestias_logo.png
A Community in profound harmony with the natural world. A Place where humankind and untamed nature flourish side by side. A community where four generations - grandparents, parents, children and grandchildren - can bloom and grow closer. A place where the world discovers sustainable happiness.
โครงการทั้งหมด
aspen_brand.jpg
theaspentree_logo.png
ดิ แอสเพนทรี ผลักดันให้เกิด 'aging- in - place' หรือ "การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ" รวมถึงเป็นสถานที่ที่ช่วยรักษาสุขภาพกายและดูแลสุขภาพสภาวะสมองของผู้สูงอายุให้มีชีวิตชีวา มีความสุขกับตัวตนที่แท้จริง เคารพตัวเอง อิ่มเอมกับธรรมชาติและ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคมโดยรวม"
โครงการทั้งหมด
mulberry_brand.jpg
mulberry_logo.png
มัลเบอร์รี่ โกรฟ พัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิดของการอยู่อาศัยร่วมกันของทุกช่วงวัย โดยสนับสนุนและคำนึงถึงความสัมพันธ์และความอบอุ่นภายในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้คนที่คุณรักกลับมาร่วมใช้เวลาที่มีค่าร่วมกัน แต่ยังคงตอบสนองความต้องการพื้นที่ส่วนตัวและรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนต้องการ
โครงการทั้งหมด
joint_venture_project.jpg
joint_venture_logorev2.png
MQDC เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในการร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล อีกทั้งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัทคู่ค้าและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่คือ โครงการไอคอนสยาม โครงการแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด
โครงการทั้งหมด