Our Business

MQDC คือผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทต่อการสร้างธุรกิจหลากหลายรูปแบบไม่เฉพาะแค่โครงการที่อยู่อาศัยเท่านั้น เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘For All Well-Being’ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างกลมกลืน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Property Business

เพื่อตอกย้ำถึงความตั้งใจในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุถึงพันธกิจ ‘For All Well-Being’ MQDC จึง พิถีพิถันและตั้งใจต่อการพัฒนาโครงการที่หลากหลายพร้อมประยุกต์งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนำไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงในทุกโครงการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีของผู้อาศัยในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในแบบที่เป็นคุณ

Service & Commitment

MQDC ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และผสมผสานให้เข้ากับการสร้างที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืนอยู่เสมอ และที่มากไปกว่านั้น คือเราต้องการส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ เพราะเราอยากเห็นทุกคน มีชีวิตที่ดีและยั่งยืนทั้งในวันนี้และอนาคต

New Business

โลกของเราไม่เคยหยุดหมุน MQDC จึงไม่หยุดที่จะตามหา Passion ใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความหมายในทุกนาทีให้กับผู้อยู่อาศัย พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมือง ชุมชน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอีกด้วย

Hospitality

การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่ MQDC ให้ความสำคัญ เพราะการดูแลและการใส่ใจผู้อยู่อาศัยในทุกมิติของการใช้ชีวิตคือหนึ่งใน Passion ที่เราต้องการมอบให้กับทุกคน เพื่อให้คุณได้รับบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลก

Hospitality

การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่ MQDC ให้ความสำคัญ เพราะการดูแลและการใส่ใจผู้อยู่อาศัยในทุกมิติของการใช้ชีวิตคือหนึ่งใน Passion ที่เราต้องการมอบให้กับทุกคน เพื่อให้คุณได้รับบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลก

International
Business/
Global brand
Collaboration

MQDC มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน Passion ของเราให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากล เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตพร้อมนำความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Knowledge &
Information
sharing

MQDC ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และผสมผสานให้เข้ากับการสร้างที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืนอยู่เสมอ และที่มากไปกว่านั้น คือเราต้องการส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ เพราะเราอยากเห็นทุกคน มีชีวิตที่ดีและยั่งยืนทั้งในวันนี้และอนาคต

Corporate Social Responsibility

MQDC เชื่อว่าทุกคนต้องการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ดังนั้นอีกหนึ่ง Passion ของเรา ที่ยึดมั่นมาอย่างยาวนานคือการมุ่งมั่นในการพัฒนา สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ CSR หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบแนวคิด ‘For All Well-Being’ ที่ให้ความสำคัญต่อการทำให้ทุกชีวิตบนโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน