for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

บริการหลังการขาย

โดย Premium Care มีบริการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยในโครงการแต่ละยูนิต เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับประกัน 30 ปี ของ MQDC

ซึ่งครอบคลุมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่
ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
การรั่วซึมของหลังคา
การรั่วซึมของท่อน้ำ
การใช้งานประตูหน้าต่าง

นอกจากนั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของทีม Premium Care ช่วยให้คำแนะนำในการดูแลบ้านอย่างถูกวิธีแก่เจ้าของบ้านด้วยความยินดีอีกด้วย