ลงทะเบียน
CHAT
WITH US
REGISTER

พบกับรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตที่
ดิ แอสเพน ทรี

ดิ แอสเพน ทรี โครงการที่พักอาศัยที่พร้อมมอบไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตของคนที่มีสุขภาพดี

A COMMUNITY FOR HEALTHY LIVING & LIFETIME CARE

โครงการ ดิ แอสเพน ทรี โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือ โครงการที่มุ่งเน้นด้านการดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดชีวิต (สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการวางแผนชีวิตในระยะยาว โดยร่วมมือกับ BAYCREST องค์กรระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยชื่อดังจากประเทศแคนาดา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน กว่า 100 ปี เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและผสานโปรแกรม Health & Wellness โดยผ่านกิจกรรมระหว่างวันต่างๆ และมีบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ดิ แอสเพน ทรี section1 image1
ดิ แอสเพน ทรี section1 image3
ดิ แอสเพน ทรี section1 image2
ดิ แอสเพน ทรี leaf 1

แนวคิดของแบรนด์

ดิ แอสเพน ทรี มุ่งเน้นการสร้างสังคมสำหรับผู้สูงวัย ให้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข เราต้องการที่จะเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงวัยในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ

เกี่ยวกับ ดิ แอสเพน ทรี ดิ แอสเพน ทรี icon arrow right 2
ดิ แอสเพน ทรี section2 image1
ดิ แอสเพน ทรี leaf 1

HOLISTIC LIFETIME CARE

BENEFITS OF LIVING
IN THE ASPEN TREE THE FORESTIAS

1

LIFETIME HOME
Lifetime home in multi-generational community at The Forestias
Safe & quality environment
Nature in the forest

2

HEALTH & WELLNESS
Daily health & wellness activities for active aging & prevention with international standard

3

LIFETIME SERVICES
Services & Facilities to suit your lifestyle by well-trained staffs

4

HEALTH CARE
Health Insurance, maximum overage up to 40 million Baht per year, up to 99 years old *
On-site Primary care clinics and Brain Health Care
24-Hour support for emergency

ข้อมูลโครงการ

ดิ แอสเพน ทรี section4 image1

การพัฒนาโครงการ

ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์

ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ คือโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคม และที่พักอาศัยพร้อมบริการ สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ภายใต้แบรนด์
ดิ แอสเพน ทรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์

ดูเพิ่มเติม ดิ แอสเพน ทรี icon arrow right 2
ดิ แอสเพน ทรี leaf 1
ดิ แอสเพน ทรี leaf 1

Partnered with BAYCREST, a global leader in residential living and healthcare with a special focus on Brain Health, Aging, and Longevity from Canada for over 100 years experiences.

Focus on Preventive Care integrating Health & Wellness programs through various daily recreational activities and facilities that suit every lifestyle, health, and wellness for older adults.

THE ASPEN TREE

"A COMMUNITY FOR HEALTHY LIVING & LIFETIME CARE"
A world in which people can live in the setting of their choice, maintaining their cognitive, emotional and physical well-being as long as possible
A world where everyone can be "WORRY-FREE" and enjoy a life of purpose, inspiration and fulfilment
A place where you will experience the Most Beautiful Chapter in Life
A residence within the world class multi-generational community
MQDC
การยืนยัน