ลงทะเบียน

พบกับรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตที่
ดิ แอสเพน ทรี

ดิ แอสเพน ทรี โครงการที่พักอาศัยที่พร้อมมอบไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตของคนที่มีสุขภาพดี

A COMMUNITY FOR HEALTHY LIVING & LIFETIME CARE

โครงการ ดิ แอสเพน ทรี โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือ โครงการที่มุ่งเน้นด้านการดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดชีวิต (สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการวางแผนชีวิตในระยะยาว โดยร่วมมือกับ BAYCREST องค์กรระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยชื่อดังจากประเทศแคนาดา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน กว่า 100 ปี เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและผสานโปรแกรม Health & Wellness โดยผ่านกิจกรรมระหว่างวันต่างๆ และมีบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ดิ แอสเพน ทรี section1 image1
ดิ แอสเพน ทรี section1 image3
ดิ แอสเพน ทรี section1 image2
ดิ แอสเพน ทรี leaf 1

แนวคิดของแบรนด์

ดิ แอสเพน ทรี มุ่งเน้นการสร้างสังคมสำหรับผู้สูงวัย ให้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข เราต้องการที่จะเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงวัยในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ

เกี่ยวกับ ดิ แอสเพน ทรี ดิ แอสเพน ทรี icon arrow right 2
ดิ แอสเพน ทรี section2 image1
ดิ แอสเพน ทรี leaf 3

ข้อมูลโครงการ

ดิ แอสเพน ทรี section4 image1

การพัฒนาโครงการ

ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์

ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ คือโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคม และที่พักอาศัยพร้อมบริการ สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ภายใต้แบรนด์
ดิ แอสเพน ทรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์

ดูเพิ่มเติม ดิ แอสเพน ทรี icon arrow right 2
MQDC
การยืนยัน