ลงทะเบียน

Construction Progress

THE ASPEN TREE AT THE FORESTIAS

January-2024
January-2024
January-2024

ความคืบหน้าการก่อสร้าง January-2024

88%

ระบบป้องกันดินและงานขุดเสร็จแล้ว เดือนนี้เราทำงานโครงสร้างและงานสถาปนิกอย่างต่อเนื่อง

งานโครงสร้าง

100%

งานติดตั้งระบบ

87%

งานสถาปัตยกรรม

95%

PROJECT DEVELOPMENT TEAM

Developer:

Royal Aspen MQDC Town Limited

Architect of record:

The Beaumont Partnership

Design Consultant:

Perkins Eastmans (USA)

Senior Living Consultant and Community Operator:

Baycrest Global Solutions (Canada)

Interior Designer:

Studio 54

Landscape Designer:

PLandscape

Health and Brain Center Interior Designer:

DWP

Structure Engineer:

Infra

MEP Engineer:

EEC

Traffic Engineer:

Meinhardt (Thailand)

Lighting Designer:

Be-Lit

Sustainable Design Consultant:

Atelier Ten

Construction Management Consultant:

Stonehenge Inter

Main Contractor:

Ritta

MQDC
การยืนยัน