ลงทะเบียน

THE ASPEN TREE AT THE FORESTIAS

SKY VILLA RESIDENCES

 • จำานวนอาคาร

  • 2 อาคาร
 • จำนวนยูนิต

  • เพียง 40 ยูนิตในแบบ Premium Private Units & Private Gardens
 • รูปแบบยูนิต

  • 4 รูปแบบเริ่มต้นที่ 184.17 ถึง 243.93 ตร.ม.
 • การออกแบบ

  • เพดานสูง 3.5 เมตร
  • ทางเดินแบบฝั่งเดียว (single-loaded corridor)
   พร้อมวิวป่าสีเขียว
 • ที่จอดรถ

  • 2 คัน / ยูนิต
 • พื้นที่ภายในห้อง

  • ประกอบด้วยห้องโถง ห้องพักผ่อนส่วนตัว ห้องซักรีด ห้องแต่งตัว ห้องครัวสไตล์ตะวันตกและห้องครัวไทย และระเบียงภายในห้อง
  • พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่
  • ประตูทางเข้าแบบส่วนตัว

SKY VILLA RESIDENCES
BUILDING 4-5

UNIT PLAN

Two Bedroom Plus Den - 24 Units
(184.17 SQ.M.)

Two Bedroom Plus Den - 8 Units
(202.93 SQ.M.)

Two Bedroom Plus Den - 2 Units
(213.77-214.97 SQ.M.)

Two Bedroom Plus Den - 2 Units
(243.93 SQ.M.)

SKY VILLA RESIDENCES
BUILDING 4-5

TYPICAL FLOOR PLAN

MQDC
การยืนยัน