for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

ดู
คณะผู้บริหาร

องค์กรแบบบูรณาการ

MQDC คือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสังคมและโลกของเรา “ความยั่งยืน” ถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานเพราะความยั่งยืนจะทำให้เกิดผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกพร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกสิ่ง

เราเชื่อว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความมุ่งมั่นในการทำงานของบริษัทได้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ธุรกิจของเราจะต้องสร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกองค์กร ลูกค้า และชุมชน

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ผู้ก่อตั้ง

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท MQDC (บริษัท แม็กโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQDC

คุณทิพพาภรณ์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านธุรกิจและผู้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมการกุศลที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคุณทิพพาภรณ์มีความมุ่งมั่นในการสร้าง“สังคมของคนเก่งที่มีจิตใจเป็นกุศลที่ต้องการช่วยเหลือคนหมู่มาก”อีกด้วย

คุณทิพพาภรณ์ ก่อตั้งบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปีพ.ศ.2536ด้วยพันธกิจที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง MQDC ที่เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้คุณทิพพาภรณ์ ยังเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ด้วย

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท MQDC

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี และยังเป็นผู้บริหารโครงการเพื่อสาธารณกุศลต่างๆมากมาย คุณวิสิษฐ์มีประสบการณ์การทำงานมากกว่าสองทศวรรษในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านการเงินของ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQDC ทั้งนี้คุณวิสิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐกิจ (วิเคราะห์และการประเมินโครงการ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ คือผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทางด้านการจัดการโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD รวมถึงการสร้างและพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนทั้งในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย โดยคุณสุทธาได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในการวางแนวคิดและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ MQDC เป็นเวลากว่า 12 ปี ทั้งนี้คุณสุทธาจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ (IIT) ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

Executive Committee

วิสิษฐ์
มาลัยศิริรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

ธนา
เธียรอัจฉริยะ

กรรมการบริหาร

เชิดศักดิ์
กู้เกียรตินันท์

กรรมการบริหาร

สุทธา
เรืองชัยไพบูลย์​

กรรมการบริหาร​

วสุกานต์
วิศาลสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

กิตติพันธุ์
อุยยามะพันธุ์

กรรมการบริหาร

รุ่งโรจน์
จงศุจิพันธุ์

กรรมการบริหาร

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ คือผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทางด้านการจัดการโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD รวมถึงการสร้างและพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนทั้งในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคเอเชีย โดยคุณสุทธาได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในการวางแนวคิดและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ MQDC เป็นเวลากว่า 12 ปี ทั้งนี้คุณสุทธาจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ (IIT) ชิคาโก สหรัฐอเมริกา