for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย

หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ MQDC คือการมองการณ์ไกลไปสู่วันข้างหน้าเสมอ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศที่สามารถรองรับทุกความต้องการด้านที่อยู่อาศัย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ทุกชีวิต

ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being’ เราจึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยี ผสานเข้ากับวิธีคิดนอกกรอบ มาใช้ค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตได้

อาจเรียกได้ว่าเราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ยกตัวอย่างเช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Intelligent Units) ของเรา ที่คอยตรวจสอบคุณภาพอากาศ และควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยจะทำงานควบคู่ไปกับระบบ ERV (Energy-recovery ventilation) ที่ช่วยถ่ายเทอากาศ และรักษาระดับอุณหภูมิภายในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมตลอดเวลา โดยผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของตัวเองได้อย่างสะดวกอีกด้วย

นอกจากนั้นเรายังมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ที่จะช่วยดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นไป