for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

บริการหลังการขาย

MQDC Courtesy Service มุ่งหมายที่จะดูแลความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ลูกบ้าน

พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพทุกชีวิตในโครงการขึ้นไปอีกระดับ

เราจึงนำประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน บวกเข้ากับความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของเรา

Courtesy Service ไม่เพียงแต่ดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในทุกวันเท่านั้น แต่ยังใส่ใจเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ตามหลักคิด ‘For All Well-Being’ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่ง

เรายังได้รับการสนับสนุนจากทีม Premium Care ซึ่งมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และพร้อมที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจได้ว่า สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และพื้นที่ส่วนกลาง จะอยู่ในสภาพพร้อมรองรับการใช้งานอย่างปลอดภัยเสมอ