for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

ดู
ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

สู่
ระดับสากล

สู่
ระดับสากล

MQDC ได้พัฒนาโครงการอาคารที่มีความสูงอยู่ใน 10 อันดับแรกของไทยจำนวน 3 โครงการ ได้แก่
โครงการ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ แอท ไอคอนสยาม ความสูง 317.95 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้

รวมถึงโครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล และโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด

ด้วยความสำเร็จนี้ทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจก้าวไปสู่ระดับสากล

มุ่งเน้น
เทคโนโลยี

มุ่งเน้น
เทคโนโลยี

ผลงานของ MQDC ได้สร้างมาตรฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ยกตัวอย่างเช่น เราได้นำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) ไปใช้กับโครงการ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค (True Digital Park) ซึ่งถือได้ว่าเป็นนการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย

นอกจากนั้น MQDC ยังได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เพื่อทำการวิจัยเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบระบายอากาศ Energy Recovery Ventilation (ERV) เป็นต้น

รักษา
มาตรฐานระดับสูง

รักษา
มาตรฐานระดับสูง

เอกลักษณ์หนึ่งของ MQDC คือ พันธสัญญาในการสร้างมาตรฐานและคุณภาพ

ซึ่งยืนยันได้ด้วยรางวัลที่โครงการได้รับจากหลายสถาบัน รวมไปถึงการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 30 ปี

ซึ่งครอบคลุมใน 4 หัวข้อหลัก เพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ถึงการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด