ลงทะเบียน

พบกับรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตที่
ดิ แอสเพน ทรี

ดิ แอสเพน ทรี โครงการที่พักอาศัยที่พร้อมมอบไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตของคนที่มีสุขภาพดี

A COMMUNITY FOR HEALTHY LIVING & LIFETIME CARE

โครงการ ดิ แอสเพน ทรี โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือ โครงการที่มุ่งเน้นด้านการดูแลผู้อยู่อาศัยตลอดชีวิต (สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการวางแผนชีวิตในระยะยาว โดยร่วมมือกับ BAYCREST องค์กรระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยชื่อดังจากประเทศแคนาดา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน กว่า 100 ปี เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและผสานโปรแกรม Health & Wellness โดยผ่านกิจกรรมระหว่างวันต่างๆ และมีบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

แนวคิดของแบรนด์

ดิ แอสเพน ทรี มุ่งเน้นการสร้างสังคมสำหรับผู้สูงวัย ให้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข เราต้องการที่จะเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงวัยในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ

เกี่ยวกับ ดิ แอสเพน ทรี

ข้อมูลโครงการ

การพัฒนาโครงการ

ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์

ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ คือโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคม และที่พักอาศัยพร้อมบริการ สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ภายใต้แบรนด์
ดิ แอสเพน ทรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์

ดูเพิ่มเติม
MQDC
การยืนยัน