CSR | นิทรรศการ'Wake Up Experiences' โดย New Heart New World - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

นิทรรศการ'Wake Up Experiences' โดย New Heart New World

CSR
17 December 2015
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • นิทรรศการ'Wake Up Experiences' โดย New Heart New World
นิทรรศการ'Wake Up Experiences' โดย New Heart New World

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน Wake Up Experience จาก New Heart New World 'โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง' จัดโดย iCARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมโดย MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ในการตื่นรู้กับผลงานศิลปะจาก 18 ศิลปินที่มาสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้เรื่อง "ชีวิตและความตาย"ร่วมตื่นรู้ครั้งใหม่ได้แล้ววันนี้ - 27 มกราคม 2559 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น 2 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)ไม่เสียค่าใช้จ่าย : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09:00 - 18:00 น.

นิทรรศการ'Wake Up Experiences' โดย New Heart New World

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน Wake Up Experience จาก New Heart New World 'โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง' จัดโดย iCARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมโดย MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ในการตื่นรู้กับผลงานศิลปะจาก 18 ศิลปินที่มาสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากการเรียนรู้เรื่อง "ชีวิตและความตาย"ร่วมตื่นรู้ครั้งใหม่ได้แล้ววันนี้ - 27 มกราคม 2559 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น 2 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)ไม่เสียค่าใช้จ่าย : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09:00 - 18:00 น.