CSR | วิสซ์ดอม 101 ร่วมทำความสะอาดคลอง - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

วิสซ์ดอม 101 ร่วมทำความสะอาดคลอง

CSR
03 October 2017
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • วิสซ์ดอม 101 ร่วมทำความสะอาดคลอง
วิสซ์ดอม 101 ร่วมทำความสะอาดคลอง

ทีมงานวิสซ์ดอม 101 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนงร่วมกันทำความสะอาดคลองบางอ้อใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการทำงานเพื่อชุมชนเขตพระโขนงอีกด้วย "ตัวลำคลองค่อนข้างสกปรก ดังนั้นเราจึงอยากช่วยทำความสะอาดเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำอีก เพราะว่าคลองบางอ้อใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของน้ำจึงถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเราจะเริ่มทำความสะอาดคลองเป็นอย่างแรก จากนั้นจะร่วมกับเขตพระโขนงในการเข้าถึงชาวบ้านที่อยู่ริมคลองต่อไป" คุณธานิษฏ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารพื้นที่พาณิชย์และค้าปลีก โครงการวิสซ์ดอม 101 กล่าว

วิสซ์ดอม 101 ร่วมทำความสะอาดคลอง

ทีมงานวิสซ์ดอม 101 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนงร่วมกันทำความสะอาดคลองบางอ้อใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการทำงานเพื่อชุมชนเขตพระโขนงอีกด้วย
"ตัวลำคลองค่อนข้างสกปรก ดังนั้นเราจึงอยากช่วยทำความสะอาดเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำอีก เพราะว่าคลองบางอ้อใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของน้ำจึงถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเราจะเริ่มทำความสะอาดคลองเป็นอย่างแรก จากนั้นจะร่วมกับเขตพระโขนงในการเข้าถึงชาวบ้านที่อยู่ริมคลองต่อไป" คุณธานิษฏ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารพื้นที่พาณิชย์และค้าปลีก โครงการวิสซ์ดอม 101 กล่าว

ทั้งนี้โครงการวิสซ์ดอม 101 อาจจะช่วยชาวบ้านในการติดตั้งตัวกรองน้ำเสียอีกด้วย "เราต้องการให้ชาวบ้านรู้สึกว่าโครงการวิสซ์ดอม 101 คือเพื่อนบ้านของชาวบ้านริมคลอง" คุณธานิษฎ์กล่าวเสริม
คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ MQDC กล่าวว่า "MQDC ทำงานภายใต้แนวคิด 'For all well - being' โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของ 'Sustainnovation' เป็นอย่างมาก ดังนั้นการทำความสะอาดคลองจึงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราตั้งใจเป็นอย่างมาก" คุณสุทธากล่าวเสริมว่า "อีกหนึ่งเป้าหมายของการสร้าง Sustainnovation นั่นคือการทำให้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ชุมชนของทุกโครงการที่เราไปสร้างมีความเป็นอยู่ที่ดี"

โครงการวิสซ์ดอม 101 ออกแบบภายใต้แนวคิด 'Third Place' สถานที่ที่เป็นมากกว่าบ้านและที่ทำงาน มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2561 โดยจะเป็นโครงการมิกซ์ยูสประกอบไปด้วยที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน สปอร์ตคลับ และพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการวิสซ์ดอม 101 นั้นเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงการเมืองอัจฉริยะต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการออกแบบเมืองที่ประหยัดพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน เช่น การเดินบนสะพานจากโครงการไปรถไฟฟ้า สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ถึง 5 วัตต์ เป็นต้น