CSR | สนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษภายในงานกาชาด - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

สนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษภายในงานกาชาด

CSR
15 June 2020
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • สนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษภายในงานกาชาด
สนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษภายในงานกาชาด

ดิ แอสเพน ทรี ร่วมกับสภากาชาดไทยผลักดันแนวคิดด้านความยั่งยืนด้วยการมอบน้ำดื่มขวดกระดาษสำหรับใช้ในงานกาชาดประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ สวนลุมพินี

สนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษภายในงานกาชาด

ดิ แอสเพน ทรี ร่วมกับสภากาชาดไทยผลักดันแนวคิดด้านความยั่งยืนด้วยการมอบน้ำดื่มขวดกระดาษสำหรับใช้ในงานกาชาดประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ สวนลุมพินี 

ด้วยหลักการทำงานของ MQDC ‘For All Well-Being’ ขวดกระดาษจะช่วยลดการใช้พลาสติก ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งที่ประเทศไทยและระดับโลก 

ดิ แอสเพน ทรี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษเพื่อใช้ในงานกาชาดปี 2562 มิสเฮ จูน พาร์ค กล่าว 

“นับเป็นการตอกย้ำแนวคิด ‘For All Well-being’ ของ MQDC ที่เรามุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก รวมทั้งยังเป็นการขยายแนวคิดดังกล่าว จุดประกายขยายออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืน ตลอดจนการลดใช้พลาสติก ใช้วัสดุอื่นทดแทน ซึ่งจะเป็นช่วยลดการเกิดขยะพลาสติกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย” 

ทั้งนี้โครงการดิ แอสเพน ทรีคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สุงวัยอย่างครบวงจร