CSR | MQDC เสริมสวย สร้างสุข สร้างอาชีพที่ชลบุรี - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

MQDC เสริมสวย สร้างสุข สร้างอาชีพที่ชลบุรี

4 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • MQDC เสริมสวย สร้างสุข สร้างอาชีพที่ชลบุรี
MQDC เสริมสวย สร้างสุข สร้างอาชีพที่ชลบุรี

MQDC เสริมสวย สร้างสุข สร้างอาชีพที่ชลบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2564, ชลบุรี – MQDC โดยโครงการพัทยา จัดกิจกรรม “เสริมสวย สร้างสุข สร้างอาชีพ” ให้กับกลุ่มผู้สูงวัยฟรี พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ตัดผมให้กับอาสาสมัครและช่างตัดผมเพื่อใช้สำหรับการฝึกฝนอาชีพให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ณ บ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมและสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเด็ก ๆ ในอนาคต โดยทีมงานจะเริ่มต้นฝึกอบรมเด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้พิเศษ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียนอีกด้วย

“ถ้าความสุขที่ให้สามารถเป็นกำลังใจและกลายเป็นอาชีพได้ นั่นคือความสมดุลอย่างยั่งยืน” คุณเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ ผู้บริหารอาวุโส MQDC และเป็นผู้มอบแนวทางนโยบายโครงการพัฒนานี้กล่าวปิดท้าย

Tag :