CSR | 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

1.6 ดีเวล็อปเม้นต์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข

4 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข
1.6 ดีเวล็อปเม้นต์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข

1.6 ดีเวล็อปเม้นต์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข

วันที่ 16 มีนาคม 2564, กรุงเทพฯ - 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ ร่วมสนับสนุนแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแบบอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากพญ.ปวีณาพร ก้องเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท และนางสกาวดี ดอกเทียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการ

ทั้งนี้ศูนย์บริการฯ จะนำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติไปใช้ในการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และได้กล่าวขอบคุณมายังบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ สำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้

1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

Tag :