for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

MQDC ปล่อย "คาราวานปันสุข" แบ่งปันความสุขแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

CSR
20 July 2020
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • MQDC ปล่อย "คาราวานปันสุข" แบ่งปันความสุขแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
MQDC ปล่อย "คาราวานปันสุข" แบ่งปันความสุขแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563, กรุงเทพฯ – บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ชวนลูกบ้านทั้ง 10 โครงการร่วมสร้างความสุขให้ทุกชีวิต ด้วยการนำอาหารและสิ่งของใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับผู้ที่เดือดร้อน ภายใต้โครงการ “คาราวานปันสุข” 

MQDC ปล่อย "คาราวานปันสุข" แบ่งปันความสุขแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563, กรุงเทพฯ – บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ชวนลูกบ้านทั้ง 10 โครงการร่วมสร้างความสุขให้ทุกชีวิต ด้วยการนำอาหารและสิ่งของใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับผู้ที่เดือดร้อน ภายใต้โครงการ “คาราวานปันสุข”  
 
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 โดย MQDC ได้จัดตั้ง “คาราวานปันสุข” เพื่อทำการมอบสิ่งของจากลูกบ้านไปเติมในตู้ปันสุขหรือจุดรับบริจาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการเริ่มต้นตั้งเเต่วันที่ 9 มิ.ย ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย  
 
โดย MQDC และผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

รับชมคลิปความช่วยเหลือโดยโครงการ "คาราวานปันสุข"

https://www.facebook.com/173840662751886/posts/1906014009534534/