CSR | เปิดโครงการ “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

เปิดโครงการ “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต

2 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • เปิดโครงการ “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต
เปิดโครงการ “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต

เปิดโครงการ “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ช่วยเหลือชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวิกฤต

โครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย และชุมชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 โดยจะดำเนินการช่วยร้านอาหารรายย่อย 2,000 ร้าน จัดทำข้าวกล่อง 240,000 กล่อง ระยะเวลา 4 เดือน ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท

 

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีครึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบที่ 3 นี้ ทำให้ร้านอาหารรายย่อยได้ปิดตัวมากกว่า 5 หมื่นราย รวมถึงประชาชนมีการตกงาน ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้มีการระบาดหนักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน MQDC ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย  โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา จัดโครงการ ศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” นำอาหารปรุงสุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องโดยสนับสนุนซื้อจากร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย ส่งมอบไปช่วยเหลือยังพื้นที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

 

โดยการพิจารณาเลือกร้านอาหารที่เข้าหลักเกณฑ์ หลัก ๆ จะเน้นเรื่องความสะอาด คุณภาพอาหาร และภาชนะที่จะใส่อาหารจะเป็นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้านที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการจัดสรร การจัดทำข้าวกล่อง ซึ่งจำนวนกล่องและจำนวนวันจะขึ้นอยู่กับปริมาณร้านอาหารที่เข้ามาลงทะเบียน

 

สำหรับด้านของชุมชนที่เดือดร้อน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อโดยให้ผู้แทนของชุมชนเป็นผู้ติดต่อเข้ามาและทางทีมงานจะพิจารณาจัดทำข้าวกล่องส่งให้ตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นการปรุงอาหารพร้อมรับประทาน ตามหลักโภชนาการ โดยหากเป็นระดับครอบครัว หรือบุคคล ทางโครงการจะจัดส่ง กล่องปันสุข  ไปให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งก็จะประกอบด้วยอาหารแห้งและขนมที่เพียงพอสำหรับ 3-4 วัน นำไปบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤตินี้

 

โดยโครงการ ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจมีเป้าหมายที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้  3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

 

  1. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนอาหารกล่องปันสุข 240,000 กล่องตลอด 4 เดือน
  2. ร้านอาหารรายย่อยของคนตัวเล็ก >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนรายได้โดยหมุนเวียนร้านอาหารรายย่อย เป้าหมาย 2,000 ราย
  3. บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน >>ศูนย์รวมปันสุขสนับสนุนกล่องปันสุขอาหารแห้ง-สิ่งของจำเป็น 6,000 ราย

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม โครงการช่วยเหลือสังคมของ MQDC ได้ที่ https://mqdc.com/csr

 

ทางร้านอาหารและชุมชน สามารถติดต่อขอร่วมโครงการ ได้ 3 ช่องทางคือ