for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

สร้างป่าสร้างชีวิต' มอบต้นกล้า 300,000 ต้น เพื่อสร้างกรุงเทพ มหานครสีเขียว

CSR
14 October 2020
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • สร้างป่าสร้างชีวิต' มอบต้นกล้า 300,000 ต้น เพื่อสร้างกรุงเทพ มหานครสีเขียว
สร้างป่าสร้างชีวิต' มอบต้นกล้า 300,000 ต้น เพื่อสร้างกรุงเทพ มหานครสีเขียว

วันที่ 1 ตุลาคม 2563, กรุงเทพฯ – 'Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต' โดยเดอะ ฟอเรสเทียส์ มอบต้นกล้า 300,000 ต้น ให้กับกรุงเทพมหานครฯ

สร้างป่าสร้างชีวิต' มอบต้นกล้า 300,000 ต้น เพื่อสร้างกรุงเทพ มหานครสีเขียว

วันที่ 1 ตุลาคม 2563, กรุงเทพฯ – 'Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต' โดยเดอะ ฟอเรสเทียส์ มอบต้นกล้า 300,000 ต้น ให้กับกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ เพื่อสังคมโครงการที่มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย 'Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต' ได้เปิดโครงการแห่งแรกที่ชุมชนวัดทุ่งเหียงและแห่งที่สองที่ ชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผ่านมากว่า 90 วัน กล้าไม้ที่ได้รับการอนุบาลจากชุมชนทั้งสองแห่งได้เติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะส่งมอบไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ 'มหานครสีเขียว' โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบกล้าไม้ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อมรวม 8,557 แห่ง พื้นที่ประมาณ 25,037 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเท่ากับ 7.05  ตร.ม./คน และในอนาคตกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ได้ตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คืออัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเท่ากับ 9 ตร.ม./คน หรือต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 750 ไร่ ซึ่งจะต้องใช้ต้นไม้เป็นจำนวนมาก”

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC กล่าว ทางโครงการ Forest for Life มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างกรุงเทพฯ สู่ 'มหานครสีเขียว'

“ปัจจุบันทางโครงการได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 700,000 ต้น ได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยการมอบรายได้ให้ครอบครัวละ 15,000 บาท จำนวน 604 ครอบครัว หรือกว่า 2,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนที่ดูแลต้นกล้า และชุมชนเพาะกล้าไม้อาชีพ รวมประมาณ 10 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือชุมชนให้ครบตามเป้าหมาย 1,000 ครอบครัว สร้างรายได้หมุนเวียนรวม 15 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2563”

โครงการ 'Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิต'  ริเริ่มโดยโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา เครือข่ายผู้ให้ (The Givers Network) เปิดตัวโครงการแห่งแรกที่วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

ที่มาของโครงการเพื่อสังคมนี้เกิดจากโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่มีแนวคิดในการสร้างเมืองคู่ป่า มุ่งเน้นให้คนเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงเข้าช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยใช้การดูแลกล้าไม้เพื่อสร้างป่าเข้ามาเป็นหัวใจหลัก

ทั้งนี้จะปลูกพันธุ์ไม้ประเภทไม้ป่าไม่พุ่มซึ่งจะรวมไม้มีค่าอยู่ด้วย อาทิเช่น ไม้สัก มะฮอกกานี ชิงชัน แคนา พะยูง และพืชสวนครัวที่ดูแลง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสะดวกในการดูแลมีศัตรูพืชน้อย สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนและหากมีเหลือพอชุมชนสามารถนำไปจำหน่ายได้อีกทาง นอกจากนี้ทางโครงการยังได้เพิ่มทักษะอาชีพเกี่ยวกับการปลูกกล้าไม้โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาให้ความรู้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

ติดตามความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook: MQDC - The Forestias

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้ที่ here: https://www.mqdc.com/our-business/theme-project/theforestias