for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

MQDC สนับสนุนมูลนิธิฯในเครือวางแผนจัดตั้ง ‘สุขศาลา’ จังหวัดตาก

Csr
1 ปีที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • MQDC สนับสนุนมูลนิธิฯในเครือวางแผนจัดตั้ง ‘สุขศาลา’ จังหวัดตาก
MQDC สนับสนุนมูลนิธิฯในเครือวางแผนจัดตั้ง ‘สุขศาลา’ จังหวัดตาก

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การสนับสนุนของ MQDC ลงพื้นที่เป้าหมายในอำเภอแม่ระมาด เพื่อสำรวจที่ตั้งสำหรับแผนการสร้าง “สุขศาลา” ให้กับชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้

MQDC สนับสนุนมูลนิธิฯในเครือวางแผนจัดตั้ง ‘สุขศาลา’ จังหวัดตาก

วันที่ 25-27 มกราคม 2566, ตาก – มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การสนับสนุนของ MQDC ลงพื้นที่เป้าหมายในอำเภอแม่ระมาด เพื่อสำรวจที่ตั้งสำหรับแผนการสร้าง “สุขศาลา” ให้กับชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้

โดยมูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่าง ๆ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขภายใต้การสนับสนุนของ MQDC ซึ่งได้มอบ 5 % จากรายรับสูงสุดของบริษัทในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและโลกของเรามาโดยตลอด

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่ายังมีชุมชนในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข อาทิ ความลำบากในการเดินทาง สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ

ซึ่งคณะทำงานของมูลนิธิฯ ได้พูดคุยกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อนำเสนอแผนก่อสร้าง “สุขศาลา” ในอนาคตต่อไป