for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

MQDC สนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียผ่าน UN

Csr
8 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • MQDC สนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียผ่าน UN
MQDC สนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียผ่าน UN

MQDC ร่วมช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจาก “เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย” ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ผ่านสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR ประเทศไทย) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

MQDC สนับสนุนเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียผ่าน UN

วันที่ 25 เมษายน 2566, กรุงเทพฯ – MQDC ร่วมช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจาก “เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย” ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ผ่านสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR ประเทศไทย) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยมีดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQDC เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนฯ ให้กับผู้แทนจาก UNHCR และ UNICEF ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน UNHCR ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ 101 True Digital Park และได้รับเกียรติจากคุณนีล เคนนาร์ด ผู้บริหารฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ซึ่งเงินสนับสนุน MQDC ในครั้งนี้จะเป็นอีกกำลังสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ UNHCR ที่ยังคงอยู่ในพื้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือต่อทุกสถานการณ์ รวมถึงการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ เต็นท์ ผ้าห่มกันหนาว ที่นอน และสิ่งของเพื่อสุขอนามัย เพื่อให้สามารถมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนในการจัดส่งสิ่งของจำเป็น เช่น ชุดอนามัย ผ้าห่ม เสื้อผ้า อาหารและน้ำสะอาด เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้

รวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กที่พลัดหลงจากครอบครัวให้พวกเขาได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง รวมถึงการเยียวยาทางจิตใจและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและครอบครัวที่ไร้ที่พักพิง