for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

RISC ส่งมอบนวัตกรรม “ห้องฉุกเฉินความดันลบ” ให้กับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

5 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • ข่าวการลงทุน
  • /
  • RISC ส่งมอบนวัตกรรม “ห้องฉุกเฉินความดันลบ” ให้กับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
RISC ส่งมอบนวัตกรรม “ห้องฉุกเฉินความดันลบ” ให้กับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

RISC ส่งมอบนวัตกรรม “ห้องฉุกเฉินความดันลบ” ให้กับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมส่งเสริมการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสถานพยาบาล ด้วยการพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรม “ห้องฉุกเฉินความดันลบ (Negative Pressure ER) 100% Fresh Air” ที่เคลื่อนย้ายสะดวกสำหรับรองรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โดยได้รับเกียรติจากดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส RISC เป็นตัวแทนส่งมอบและคุณสุภาพ เชี่ยวสาริกิจ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบ 

ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวจะนำไปใช้รองรับผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการฉุกเฉิน (ผู้ป่วยสีแดง) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนห้องฉุกเฉิน และยังสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการทำหัตถการ และเป็นแบบอย่างการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป