Well-Being | ครั้งแรก! เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030 - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

ครั้งแรก! เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030

7 เดือนที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • Well-Being
  • /
  • ครั้งแรก! เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030
ครั้งแรก! เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030

ครั้งแรก! เอ็นไอเอ - ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดตัวพอดแคสต์คาดการณ์อนาคตคนไทยปี 2030

วันที่ 15 ตุลาคม 2564, กรุงเทพฯ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เปิดตัวพอดแคสต์ “Futures MEME อนาคตต้องรู้” ภายใต้การดำเนินโครงการ Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 เพื่อฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ใน 6 มิติ ได้แก่ อนาคตของการใช้ชีวิต อนาคตของการทำงาน อนาคตของการเรียนรู้ อนาคตของความเพลิดเพลิน อนาคตของการเดินทาง และ อนาคตของความยั่งยืน

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC คือศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์จัดตั้งโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืนให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในมิติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ รวมถึงยังเป็นแนวทางในการช่วยกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “Futures MEME ยังเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการนำข้อมูลด้านอนาคตศาสตร์มาใช้ในการกำหนดนโยบายที่จำเป็น เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ ซึ่ง NIA เชื่อว่าเรื่องราวรอบด้านที่จะนำมาเล่าในรายการนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาอนาคตศาสตร์ และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ NIA ในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดและขยายผลจากปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรม และสังคมของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า นำไปสู่การคาดการณ์ทางออกของอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติภายใต้แนวคิด For All Well-Being”

“เราต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น Podcast จึงเป็นคำตอบเพราะฟังง่ายทั้งในระบบ IOS และ Android รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ FutureTales Lab by MQDC ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและเป็นผู้นำด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศที่มีเป้าหมาย 3 เรื่องหลัก คือ 1. แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ 2. สร้างความร่วมมือ เครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 3. เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ต่อเรื่องการเตรียมการสู่อนาคต (Evolution) ด้วยการสร้างแนวคิดที่ว่าอนาคตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

รับฟังพอดแคสต์ “Future Meme อนาคตต้องรู้” ตอนแรกได้ที่ >>> CLICK

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ: www.futuretaleslab.com

Tag :