Well-Being | RISC โดย MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส มินิ” หอฟอกอากาศกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค เพื่ออากาศที่ดีของเมือง - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

RISC โดย MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส มินิ” หอฟอกอากาศกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค เพื่ออากาศที่ดีของเมือง

1 ปีที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • Well-Being
  • /
  • RISC โดย MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส มินิ” หอฟอกอากาศกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค เพื่ออากาศที่ดีของเมือง
RISC โดย MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส มินิ” หอฟอกอากาศกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค เพื่ออากาศที่ดีของเมือง

RISC โดย MQDC เปิดตัว “ฟ้าใส มินิ” หอฟอกอากาศกำจัดฝุ่นและเชื้อโรค เพื่ออากาศที่ดีของเมือง

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กรุงเทพฯ –  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ตอกย้ำความสำเร็จของหอฟอกอากาศระดับเมืองอัตโนมัติแบบไฮบริด “ฟ้าใส  (Fahsai )” ทั้ง 2 รุ่น พัฒนาสู่ “ฟ้าใส มินิ (Fahsai Mini)” หอฟอกอากาศที่มีขนาดเล็กลง ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

“ฟ้าใส มินิ (Fahsai Mini)” พร้อมจำหน่าย ผ่านบริษัท Dsupreme ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศออกสู่วงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆ ในอากาศที่เรากำลังเผชิญอยู่

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า “RISC พัฒนาและสร้างหอฟอกอากาศระดับเมืองหรือ ‘ฟ้าใส I’ ขึ้นในปี 2563 พัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น 'ฟ้าใส II' ที่สามารถเพิ่มการจัดการกับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ ได้ในช่วงต้นปี 2564 ขณะนี้เราได้พัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น ‘ฟ้าใส มินิ’ ที่มีขนาดเล็กลง เข้าถึงพื้นที่แออัดในเมืองได้ ซึ่งเราตั้งใจพัฒนาใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ และได้ทำการทดลองและพัฒนาประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศนี้ ขยายสู่หลายพื้นที่มากยิ่งขึ้น”

คุณวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด (Dsupreme) กล่าวว่า Dsupreme รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ RISC ให้ความไว้วางใจ  Dsupreme ให้เป็นตัวแทนในการหาช่องทางจัดจำหน่าย ฟ้าใส มินิ  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆ  ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปี ร่วมทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพอากาศให้กับทุกพื้นที่ สร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของคนไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป”

หอฟอกอากาศ “ฟ้าใส มินิ” นำหลักการมาจากหอดักจับมลพิษอุตสาหกรรมแบบเปียก (wet scrubber) เพื่อสร้างต้นแบบหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ทำงานด้วยการนำพลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ กำลังการผลิตพลังงาน ขนาด 800 วัตต์ มาใช้ร่วมกันกับระบบพลังงานไฟฟ้าทั่วไป และลดขนาดของตัวเครื่องลงเหลือความสูงเพียง 3.20 เมตร และฐานกว้าง 1.35 เมตร เพื่อเข้าถึงพื้นที่ติดตั้งได้ง่ายขึ้น โดยอากาศที่ออกมาจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UVGI เพื่อให้เกิดอากาศสะอาด และปล่อยลมออกมาในตำแหน่งที่คนใช้งาน โดยมีใบพัดช่วยดึงให้ได้ปริมาตรตามต้องการอีกด้วย

สำหรับธุรกิจองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ฟ้าใส มินิ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061 789-2687 

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย MQDC คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการออกแบบและการก่อสร้างที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC ได้ที่ www.risc.in.th

Tag :