for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เรียนรู้เทคนิค “การวางรูปนอกสถานที่” ทางYouTube ช่อง Art4Worth

News
3 ปีที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • NEWS
  • /
  • เรียนรู้เทคนิค “การวางรูปนอกสถานที่” ทางYouTube ช่อง Art4Worth
เรียนรู้เทคนิค “การวางรูปนอกสถานที่” ทางYouTube ช่อง Art4Worth

เรียนรู้เทคนิค “การวางรูปนอกสถานที่” ทางYouTube ช่อง Art4Worth

https://mqdc.com/storage/uploads/mqdc_backend/originals/621_gallery-learn-to-draw.jpg

ขอเชิญสมาชิกองค์กรเรียนรู้เทคนิค “การวาดรูปนอกสถานที่” ทาง YouTube ช่อง Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา

Art4Worth ชวนทุกท่านต่อยอดการเรียนรู้กับเทคนิคการวาดรูปนอกสถานที่ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลาภ อำไพรัตน์ จิตรกรภาพเหมือนแห่งยุค และพี่ ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมถ่ายทอดทักษะ และเทคนิคสำหรับการ Drawing นอกสถานที่ พร้อมนำทุกท่านไปเยี่ยมชมจุดเริ่มต้นของโครงการ Art4Worth อีกด้วย

ทั้งนี้ Art4Worth Online เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา และเหล่าศิลปินอาสาในโครงการฯ ซึ่งเป็นช่องทางรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ ง่าย ๆ ที่เหล่าพี่ ๆ ศิลปินอาสาในโครงการ Art4Worth ได้มาร่วมแบ่งปันทักษะ เกร็ดความรู้ เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้ฝึกฝน และนำไปใช้สื่อสารการเรียนรู้ศิลปะสำหรับเด็ก ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อีกด้วย

รับชม Youtube ช่อง Art4Worth >>> คลิก

และอย่าลืม Subscribe เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ของการสร้างสรรค์งานศิลปะ Art4Worth Online

#Art4Worth #Art4WorthOnline #มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation