for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

DTGO ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 2021 World’s Most Ethical Companies

News
3 ปีที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • NEWS
  • /
  • DTGO ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 2021 World’s Most Ethical Companies
DTGO ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 2021 World’s Most Ethical Companies

DTGO ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 2021 World’s Most Ethical Companies

https://mqdc.com/storage/uploads/mqdc_backend/originals/626_gallery-ethical-companies.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564, นิวยอร์ก – บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MQDC ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “2021 World’s Most Ethical Companies” จากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

DTGO คือองค์กรไทยแห่งแรกที่ได้รับเลือกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 โดยปีนี้มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 22 ประเทศทั่วโลก และ 47 ประเภทธุรกิจ

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีบริษัทในเครือมากมาย เช่นบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นจริง(Valued) แก่สังคมเช่น เดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองในป่าใหญ่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 7 บนพื้นที่สีเขียวกว่า 398 ไร่ ที่ออกแบบให้ธรรมชาติและมนุษย์จะสามารถอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยื่นในทุกมิติ

ดีทีจีโอมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “business-social” คือให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม โดยมีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุดให้กับกิจกรรมทางสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาการดำเนินธุรกิจ “Adding Value in Everything We Do” องค์กรได้มองหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งต่อโลกในทุกกิจกรรมขององค์กร

“บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกท่านมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลกอีกครั้ง ภายใต้ระบบ Ethics Quotient ที่มีการประเมินใน 5 ด้านหลัก คือด้านวัฒนธรรม ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านบทบาททางจริยธรรมและการปฏิบัติตาม ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง” คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท-ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว

“การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ อย่างเช่นเดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการที่มีส่วนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ ตลอดจนทุกสิ่งบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน ดิฉันและสมาชิกองค์กรทุกท่านขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคสังคม นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม”

อีกทั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอยังได้รับการกล่าวถึงใน “Leaders on Purpose” งานศึกษาประจำปี จัดทำโดยสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยูนิลิเวอร์ ธนาคารโลก และ the London School of Economics กับแนวคิด “purpose-first” การดำเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูโลกให้ดีขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ในแบบ “building back better” ได้อย่างไร

“การรับมือต่อความยากลำบากถือเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดปี 2563 ทำให้เราได้เห็นสภาวะความเป็นผู้นำที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพันธสัญญาการดำเนินงานด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสำคัญ” มิสเตอร์ทิมโมธี เออร์บริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว

“World’s Most Ethical Companies คือการคัดเลือกองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างคุณค่า และคุณประโยชน์ที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับสังคมและชุมชนที่เราอยู่ ขอแสดงความยินดีต่อดีทีจีโอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก”

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้ที่:https://www.dtgo.com/csr