ข่าว | ผู้เชี่ยวชาญจากดีทีจีโอและ RISC ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

ผู้เชี่ยวชาญจากดีทีจีโอและ RISC ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

News
20 December 2019
  • MQDC
  • /
  • CSR
  • /
  • ผู้เชี่ยวชาญจากดีทีจีโอและ RISC ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญจากดีทีจีโอและ RISC ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562, เชียงใหม่ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีทีจีโอ และดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญจากดีทีจีโอและ RISC ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ถึงฺการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก (BCG) เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทย ได้รวบรวมนักวิชาการและนักศึกษากว่า 200 ท่าน จาก 34 สถาบันการศึกษาร่วมสนทนาหารือในหัวข้อ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ในงานฉลองครบรอบ 55ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พร สุดบรรทัดได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อชุมชนด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ Urban Action ในการสร้างเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนริมคลองโดยได้ร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ

ทางด้านดร.จิตพัตได้นำเสนอกระบวนการวิจัยที่นำไปสู่การทำโครงการจริงภายใต้แนวคิด Circular economy โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมผังเมืองแห่งประเทศไทย และองค์การภาคเอกชนต่าง ๆ
การประชุมมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือในภาควิชาการและกลยุทธ์การวางแผนสำหรับภาครัฐและเอกชนในการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกันในภาควิชาการและกลยุทธ์การวางแผนสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันในเกิดความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันต่อไป