ข่าว | MQDC มูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี - Magnolia Quality Development Corporation Limited

for all
well-being

Whizdom banner

REGISTER FORM

REGISTER FORM

เมนู

MQDC มูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

2 ปีที่แล้ว
  • MQDC
  • /
  • NEWS
  • /
  • MQDC มูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี
MQDC มูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

MQDC มูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564, ชลบุรี – MQDC โดยทีมงานโครงการพัทยา ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ โดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและนำเสนอแนวทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ High scope ในระดับชั้นปฐมวัย ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้การลงพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมสำหรับดำเนินการนำเสนอโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับโรงเรียน คณะครู บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมนำหลักสูตร High Scope มาพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการขยายรูปแบบการเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ ในโรงเรียนและต่อยอดสู่ความยั่งยืนในอนาคตการศึกษาต่อไป

Tag :